De diensten van Therapie van der Heul

Therapie Van Der Heul biedt psychotherapie aan voor volwassenen die psychische klachten (zoals angststoornissen, depressie, stress, overbelasting, trauma’s of psychosomatische problemen) ervaren. Als je denkt er zelf niet meer uit te komen kan psychotherapie je helpen met het verkrijgen van inzicht in je eigen situatie en gedrag. Het verwerken van ervaringen leidt tot verandering in jezelf en je omgeving.

Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van therapie die draait om intensieve gesprekken tussen de therapeut en de cliënt, alsmede diverse praktische oefeningen, waaronder imaginaties. Het doel van de therapie is het verbeteren van psychische klachten. Dat wordt gedaan door de cliënt inzicht te laten verkrijgen in de oorzaken die ten grondslag liggen aan de klachten en de manier waarop de cliënt hiermee omgaat.

Integratief werken

Als therapeut ga ik integratief te werk. Er bestaan meer dan 250 vormen van psychotherapie, die elk claimen dat er één verklaring is voor iedere klacht. Al die vormen richten zich dan ook op de behandeling van die specifieke verklaring. In integratieve therapie wordt gekeken naar de gehele persoon en diens levensterreinen. Het combineert verschillende technieken om zo tot een behandeling op maat te kunnen komen.

De uitgangspunten

Ik hanteer diverse uitgangspunten tijdens onze psychotherapie sessies. Allereerst staat de therapie in het teken van vooruitgang. Groei is niet iets om bang voor te zijn en wordt gestimuleerd. Soms zal je eerst moeten helen om te kunnen groeien. Daarbij sta jij centraal. Alle benodigde hulpbronnen voor jouw herstel en groei zitten al in je. Ik help deze naar boven te halen. Dit kan in relatief korte tijd. Vaak zijn tussen de 5 en 10 sessies voldoende.

Hoe ziet de therapie eruit?

De therapie begint met een intakegesprek waarin we jouw klachten bespreken, doelen opstellen en tot een behandelplan komen. We spreken nauwkeurig af hoe de behandeling eruit zal zien, hoe lang deze zal duren en aan welke voorwaarden we ons daarvoor dienen te houden. Vervolgens gaan we met dit plan aan de slag. Daarbij geniet je altijd van volledige bescherming van je privacy.

Meer weten?

Wil je meer weten over mijn diensten? Schroom dan niet en neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie. De praktijk is telefonisch bereikbaar via 06-45079390 of door middel van het contactformulier.