Psychotherapie

Een opening naar de verte

Wat is psychotherapie?
In je leven van alledag kom je soms voor problemen of klachten die je moeilijk zelf kunt oplossen. Je probeert het uit alle macht, maar steeds weer doemen ze voor je op en belemmeren ze je zicht op de toekomst.

Psychotherapie is een weg uit zo’n stormachtige situatie. Samen met je therapeut onderzoek je je belemmeringen; vervolgens kom je tot een doelgerichte verwerking van de oorzaken. Uiteindelijk vind je dan een manier om beter om te gaan met je klachten.

Dit gebeurt door intensieve gesprekken of praktische oefeningen. Wat we ook kiezen, alles is erop gericht dat je daarna verder kunt, onderweg naar je zelf.