Integratief werken

Een plus een is drie

Wat is integratief werken?
In integratieve therapie sta jij centraal, niet je klacht. 

Wereldwijd kennen we ruim 250 vormen van psychotherapie en evenzoveel technieken:. Gestalttherapie, cognitieve therapie, psychoanalyse, gedragstherapie, enzovoorts. Allemaal gaan ze uit van één verklaring voor een bepaald probleem, waarbij de aanpak dan ook gericht is op die ene verklaring. Stress op je werk komt door een negatieve gedachte over je capaciteiten (cognitief) of door verkeerd aangeleerde routines (gedrag).

Voor integratieve psychotherapeuten is deze opvatting te beperkt. Wij gaan niet uit van één specifieke oorzaak of aanpak; wij kijken allereerst naar de persoon. Wat betekent deze klacht in jouw leven en welke betekenis geef je daar zelf aan. Pas als we daar zicht op hebben, kiezen we een aanpak. Hierin integreren wij al die verschillende inzichten en methodes op zo’n manier dat ze elkaar versterken; voor jouw unieke persoon in jouw unieke situatie.