Over mij

Sinds 2011 ben ik werkzaam als therapeut in mijn praktijk in Schiedam, na de opleiding voor Integratieve Psychotherapie in Amsterdam te hebben afgerond. Daarvoor heb ik vanaf 1995 met heel veel plezier in de sociale psychiatrie (onderdeel van de Geestelijke GezondheidsZorg) gewerkt. Als woonbegeleider en later als teamleider.
Om betrokken te blijven bij en geïnspireerd te raken door het werkveld, doe ik soms invalwerk in een ortho-psychiatrische kliniek voor jongeren en geef ik gastlessen op hogescholen bij de afstudeerrichting Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

Mijn passie is samenwerking met mensen zodat zij persoonlijke groei kunnen bereiken. Ik ben graag ondersteunend in dit proces zodat je eigen krachten kunt (her)ontdekken en ontwikkelen. Zowel tijdens mijn opleiding, als in contact met cliënten heb ik ervaren hoe je denken, je voelen, je handelen en je fysieke toestand van invloed zijn op het ontstaan van klachten; daarnaast spelen ze evenzeer een rol in het verwerken en oplossen van die klachten. Uiteindelijk bieden deze persoonlijke factoren de mogelijkheid tot groei en zelfverwerkelijking.

Wat mij drijft is het mobiliseren van innerlijke kracht zodat je je leven vorm kunt geven op jouw eigen manier. Het ondersteunen van dit persoonlijke proces beschouw ik als zeer waardevol. Het is steeds weer een bijzondere ervaring, hoe acceptatie van alle kanten van je zijn, leidt tot gevoelens van eenwording.

Ik hoop je te mogen ontmoeten.