Kwaliteit & Erkenning

Registraties:

KvK  24466510

NVECP (Nederlands verbond voor ECP-houders)

Logo NVECP

Beroepsvereniging NVPA (beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten)

Logo NVPA

Koepelorganisatie NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie)

Logo NAP

ECP (european certificate of psychotherapy)

Logo ECP

ECP-houder (European Certificate of Psychotherapie is het Europees kwaliteitskeurmerk voor psychotherapie)
Recent onderzoek (Lakerveld, 2009) toont aan dat de verschillende ECP-opleidingen tot psychotherapeut kwalitatief gelijkwaardig zijn aan de opleiding tot (GZ-)psycholoog (BIG-registratie).

AGB-codes: 94-012919 en 94-60060
De beroepsverenigingen stellen hoge eisen aan hun leden m.b.t. opleiding, bijscholing, praktijkvoering, dossiers, hygiëne enz. en voeren hierop controles uit. Als geregistreerd therapeut valt de therapie onder het klachtrecht van de NVPA en het tuchtrecht van de NAP

SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg)

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’.