Tijd voor mijmertijd

MIJMERTIJD

Kirsten* is een vierenveertigjarige basisschoolleerkracht die te kampen heeft met oververmoeidheid. Ze voelt zich al langere tijd moe en komt naar de praktijk omdat ze de laatste weken steeds slechter slaapt en concentratieproblemen heeft.
Als we stilstaan bij haar leven blijkt dit vol te zijn. Vol in de betekenis van veel en in haar beleving steeds minder vol in de betekenis van zingeving. Ze rent van de ene activiteit naar de andere. In haar gezin met man en vier opgroeiende kinderen. Op haar werk waar ze drie dagen voor groep 6 staat. Bezoekjes en regelzaken voor haar ouder wordende ouders aan de andere kant van het land, de sportschool, de leesclub en dan zijn er nog de filmavondjes en etentjes met vrienden en vriendinnen.
Kirsten is een enorm goede planner waardoor het haar lukt alle bordjes in de lucht te houden. Ze ontdekt dat vrijwel elke minuut van elke week vooraf zorgvuldig is gepland. Dat doet ze al jaren zo, het is gewoon een kwestie van doorgaan.
Na eerst een periode van intens uitrusten, ervaart Kirsten tijdens haar therapie hoe het ook anders kan. Hoe ze weer plezier beleeft aan activiteiten in haar leven en welke rol ze daar zelf in heeft. Als we samen terugblikken onderstreept ze het belang van mijmertijd. Dat is wat o.a. ontbrak in haar gejaagde bestaan. Nooit één minuut die niet nuttig gevuld was, altijd bezig en vooral bezig met en voor anderen. Haar credo is 45 minuten mijmertijd per dag. Op die manier kan ze tot zichzelf komen.

Mijmertijd is tijd die je neemt om in gedachten en verzonken te zijn. Stil en vaag peinzen en naar boven te laten komen wat binnen in je zit. Tijd om je even of langer terug te trekken in je eigen wereld om je te bezinnen en gevoelens te ervaren. Mijnmeren kan zittend op een stoel of languit op de bank. Sommige mensen kunnen mijmeren tijdens routineklusjes zoals koken of strijken of gewoon tijdens een wandelingetje.
In mijmertijd gebeurt het volgende:
– herstel van alle prikkels en indrukken die je opdoet waardoor verwerking van gebeurtenissen van die dag plaats vindt en je kunt ontspannen
– je onbewuste krijgt de kans zijn werk te doen en dat levert vaak nieuwe ideeën en gevoelens op

 

*naam en gegevens zijn gefingeerd waardoor deze niet te herleiden zijn tot een persoon